Right Pronunciation of importanti names

PINAKAMALAKING ROSARYO SA MUNDO

Category
VARIOUS

Language
TAGALOG

Other reasons this message may be displayed:

Wikipedia contributors, "PINAKAMALAKING ROSARYO SA MUNDO," Wikipedia, The Free Encyclopedia,

ABOUT THE TAGALOG LANGUAGE