Right Pronunciation of importanti names

Nick Bostrom

Category
PHILOSOPHY

Language
SWEDISH

Nick Bostrom, ursprungligen Niklas Boström, född 1973 i Helsingborg, är en svensk filosof verksam vid Oxfords universitet. Bostrom har bland annat arbetat med frågor kring existentiell risk, den antropiska principen, människoförbättring och risker med superintelligens.

Wikipedia contributors, "Nick Bostrom," Wikipedia, The Free Encyclopedia,

ABOUT THE SWEDISH LANGUAGE