Right Pronunciation of importanti names

Gamla Uppsala

Category
GEOGRAPHY - PLACES

Language
SWEDISH

Gamla Uppsala är ett område i Gamla Uppsala socken, Uppsala kommun i Uppsala län. Där finns bland annat Uppsala högar och Gamla Uppsala kyrka, som har varit både domkyrka och ärkebiskopssäte.

Wikipedia contributors, "Gamla Uppsala," Wikipedia, The Free Encyclopedia,

ABOUT THE SWEDISH LANGUAGE