Right Pronunciation of importanti names

Feministiskt initiativ

Category
POLITICS

Language
SWEDISH

Feministiskt initiativ är ett svenskt politiskt parti, bildat i april 2005. Partiet har ställt upp i val sedan riksdagsvalet 2006, och senare även till flera landsting och kommuner samt till Europaparlamentet. Partiet har en feministisk ideologi och beskrivs vanligen som ett parti till vänster på den traditionella höger-vänsterskalan.

Wikipedia contributors, "Feministiskt initiativ," Wikipedia, The Free Encyclopedia,

ABOUT THE SWEDISH LANGUAGE