Right Pronunciation of importanti names

Carl Linnaeus

Category
SCIENCES

Language
SWEDISH

Linn? f?ddes den 23 maj 1707 i komministerg?rden R?shult, i Stenbrohults socken i Sm?land, som ?ldste son till komministern och sedermera kyrkoherden, Nils Linnaeus . Hans syskon hette Anna Maria Linn?a, Sofia Juliana Linn?a och Samuel Linn?us, och Emerentia Linn?a. P? faderns sida bestod sl?kten av en rad b?nder och pr?ster, och Nils var amat?rbotaniker och komminister i Stenbrohult. Christina var dotter till socknens kyrkoherde Samuel Brodersonius Ett ?r efter att Linn? f?ddes dog hans morfar Samuel Brodersonius, och hans far eftertr?dde honom d? som kyrkoherde. Familjen flyttade till Stenbrohults pr?stg?rd, d?r den yngre brodern Samuel Linnaeus f?ddes 1718.

Wikipedia contributors, "Carl Linnaeus," Wikipedia, The Free Encyclopedia,

ABOUT THE SWEDISH LANGUAGE