Right Pronunciation of importanti names

Bättre ett ärligt nej än ett falskt ja

Category
QUOTES AND PHRASES

Language
SWEDISH

ABOUT THE SWEDISH LANGUAGE