Right Pronunciation of importanti names

Abisko nationalpark

Category
GEOGRAPHY - PLACES

Language
SWEDISH

Abisko nationalpark är en av Sveriges nationalparker och ligger vid småorten Abisko söder om Torneträsk i norra Lappland. Parken inrättades 1909 och omfattar ungefär 7 700 hektar. Namnet Abisko kommer av det nordsamiska Ábeskovvu, som betyder ungefär ”skogen vid det stora vattnet” och syftar på närheten till Torneträsk. <

Wikipedia contributors, "Abisko nationalpark," Wikipedia, The Free Encyclopedia,

ABOUT THE SWEDISH LANGUAGE