Right Pronunciation of importanti names

Tudor Arghezi

Category
LITERATURE - AUTHORS

Language
RUMANIAN

Tudor Arghezi , pamflete, precum ?i literatur? pentru copii. A fost printre autorii cei mai contesta?i din ?ntreaga literatur? rom?n?. Pseudonimul Arghezi provine, explic? ?nsu?i scriitorul, din Argesis - vechiul nume al Arge?ului. Ovid S. Crohm?lniceanu propunea ?n studiul consacrat operei poetului din Istoria literaturii rom?ne ?ntre cele dou? r?zboaie mondiale o alt? explica?ie, pseudonimul ar proveni din unirea numelor a doi celebri eretici, Arie ?i Geza. Dup? o alt? ipotez?, numele poate veni de la numele bonei care de fapt ar fi adev?rata mam?.[12]

Wikipedia contributors, "Tudor Arghezi," Wikipedia, The Free Encyclopedia,

ABOUT THE RUMANIAN LANGUAGE