Right Pronunciation of importanti names

Mioara Avram

Category
SCIENCES

Language
RUMANIAN

Mioara Avram a fost o lingvist? român?. De-a lungul mai multor decenii a avut un rol esen?ial în analiza, normarea ?i popularizarea diferitelor aspecte din gramatica limbii române, mai cu seam? în domeniul ortografiei. A condus Sectorul de gramatic? al Institutului de Lingvistic? „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” din Bucure?ti al Academiei Române.

Wikipedia contributors, "Mioara Avram," Wikipedia, The Free Encyclopedia,

ABOUT THE RUMANIAN LANGUAGE