Right Pronunciation of importanti names

Ion Antonescu

Category
POLITICS

Language
RUMANIAN

Ion Antonescu , ?eful Biroului Opera?iilor din Marele Cartier General[7] al Armatei în Primul R?zboi Mondial, ata?at militar la Londra ?i Paris, comandant al ?colii Superioare de R?zboi, ?ef al Marelui Stat Major ?i ministru de r?zboi, iar din 4 septembrie 1940 pân? în 23 august 1944 a fost cel de-al 43-lea prim-ministru al României cu titlul de „Conduc?tor al Statului”.

Wikipedia contributors, "Ion Antonescu," Wikipedia, The Free Encyclopedia,

ABOUT THE RUMANIAN LANGUAGE