Right Pronunciation of importanti names

George Bacovia

Category
LITERATURE - AUTHORS

Language
RUMANIAN

George Bacovia a fost un scriitor român format la ?coala simbolismului literar francez. Este autorul unor volume de versuri ?i proz? scrise în baza unei tehnici unice în literatura român?, cu v?dite influen?e din marii lirici moderni francezi pe care-i admira. La început v?zut ca poet minor de critica literar?, va cunoa?te treptat o receptare favorabil?, mergând pân? la recunoa?terea sa drept cel mai important poet simbolist român ?i unul dintre cei mai importan?i poe?i din poezia român? modern?.

Wikipedia contributors, "George Bacovia," Wikipedia, The Free Encyclopedia,

ABOUT THE RUMANIAN LANGUAGE