Right Pronunciation of importanti names

Emil Constantinescu

Category
POLITICS

Language
RUMANIAN

Emil Constantinescu este un politician ?i om de ?tiin?? român. Constantinescu a fost pre?edinte al României între anii 1996 ?i 2000; din 1966 este cadru didactic al Facult??ii de Geologie a Universit??ii din Bucure?ti.

Wikipedia contributors, "Emil Constantinescu," Wikipedia, The Free Encyclopedia,

ABOUT THE RUMANIAN LANGUAGE