Right Pronunciation of importanti names

Andrei Alexandrescu

Category
VARIOUS

Language
RUMANIAN

Andrei Alexandrescu este un programator ?i autor român. El este considerat unul dintre cei mai sofistica?i exper?i români în programarea in C++[1]. Printre meritele sale se num?r? munca sa în policy-based design ?i template metaprogramming. Ideile sale au fost descrise pe larg în cartea sa Modern C++ Design ?i au fost implementate în biblioteca de func?ii C++ Loki. Într-o alt? bibliotec? de func?ii C++, MOJO, el a implementat conceptul de "move constructor" [2]. El a scris articole pentru sec?iunea "Generic<Programming>" din revista C/C++ Users Journal.

Wikipedia contributors, "Andrei Alexandrescu," Wikipedia, The Free Encyclopedia,

ABOUT THE RUMANIAN LANGUAGE