Right Pronunciation of importanti names

zupa grzybowa

Category
FOOD

Language
POLISH

Zupa grzybowa – zupa na wywarze mi?sno-warzywnym lub warzywnym z dodatkiem grzybów, tak?e suszonych, w ilo?ci nadaj?cej potrawie grzybowy smak. Zup? grzybow? mo?na przyrz?dza? z grzybów ró?norodnych gatunkowo b?d? tego samego gatunku . W kuchni polskiej podaje si? j? najcz??ciej z kluskami lub makaronem, cz?sto z dodatkiem ?mietany.

Wikipedia contributors, "zupa grzybowa," Wikipedia, The Free Encyclopedia,

ABOUT THE POLISH LANGUAGE