Right Pronunciation of importanti names

Wojciech Giertych

Category
RELIGION

Language
POLISH

Wojciech Giertych OP – polski dominikanin, doktor teologii moralnej, doctor honoris causa nauk humanistycznych Christendom College, Teolog Domu Papieskiego, cz?onek Papieskiego Komitetu ds. Mi?dzynarodowych Kongresów Eucharystycznych, konsultor Kongregacji Nauki Wiary, konsultor Kongregacji ds. Beatyfikacji i Kanonizacji, przewodnicz?cy Komisji Wydawniczej Libreria Editrice Vaticana, wyk?adowca Angelicum.

Wikipedia contributors, "Wojciech Giertych," Wikipedia, The Free Encyclopedia,

ABOUT THE POLISH LANGUAGE