Right Pronunciation of importanti names

piwo

Category
FOOD

Language
POLISH

Piwo – napój alkoholowy otrzymywany w wyniku fermentacji alkoholowej brzeczki piwnej. Brzeczka ta stanowi wodny wyci?g ze s?odu browarnego z dodatkiem chmielu i ewentualnie innych surowców. W szerokim znaczeniu, zw?aszcza historycznym, piwem okre?la si? napój fermentowany oparty na zbo?owym surowcu. Piwo to najstarszy i najcz??ciej spo?ywany napój alkoholowy oraz trzeci pod wzgl?dem popularno?ci po wodzie i herbacie napój na ?wiecie.

Wikipedia contributors, "piwo," Wikipedia, The Free Encyclopedia,

ABOUT THE POLISH LANGUAGE