Right Pronunciation of importanti names

Edward Potok

Category
SPORTS

Language
POLISH

Edward Potok – dzia?acz sportowy, w latach 2004-2016 prezes ?ódzkiego Zwi?zku Pi?ki No?nej. W 2004 roku zast?pi? Miros?awa Wróblewskiego. W czerwcu 2012 rozpocz?? trzeci? kadencj?. Od 2004 roku by? równie? cz?onkiem zarz?du PZPN.

Wikipedia contributors, "Edward Potok," Wikipedia, The Free Encyclopedia,

ABOUT THE POLISH LANGUAGE