Right Pronunciation of importanti names

Olsztyn

Category
GEOGRAPHY - PLACES

Language
POLISH

Olsztyn – miasto na prawach powiatu, stolica województwa warmi?sko-mazurskiego, siedziba w?adz ziemskiego powiatu olszty?skiego, kurii archidiecezji warmi?skiej i lutera?skiej diecezji mazurskiej. G?ówny o?rodek gospodarczy, edukacyjny i kulturowy, siedziba w?adz i instytucji regionu, a tak?e w?ze? kolejowy i drogowy. Miasto centralne aglomeracji olszty?skiej.

Wikipedia contributors, "Olsztyn," Wikipedia, The Free Encyclopedia,

ABOUT THE POLISH LANGUAGE