Right Pronunciation of importanti names
Sign up to our newsletter and receive new name pronunciations!

Kazimierz Nycz

Share |

Category
VARIOUS

Language
POLISH

Kazimierz Nycz – polski duchowny rzymskokatolicki, doktor nauk teologicznych; biskup pomocniczy krakowski w latach 1988–2004, biskup diecezjalny koszalińsko-kołobrzeski w latach 2004–2007, arcybiskup metropolita warszawski od 2007, ordynariusz wiernych obrządku wschodniego w Polsce od 2007, administrator apostolski sede plena diecezji płockiej w 2019; kardynał prezbiter od 2010.

Wikipedia contributors, "Kazimierz Nycz," Wikipedia, The Free Encyclopedia,

ABOUT THE POLISH LANGUAGE