Right Pronunciation of importanti names

Kazimierz Nycz

Category
VARIOUS

Language
POLISH

Kazimierz Nycz – polski duchowny rzymskokatolicki, doktor nauk teologicznych; biskup pomocniczy krakowski w latach 1988–2004, biskup diecezjalny koszali?sko-ko?obrzeski w latach 2004–2007, arcybiskup metropolita warszawski od 2007, ordynariusz wiernych obrz?dku wschodniego w Polsce od 2007, administrator apostolski sede plena diecezji p?ockiej w 2019; kardyna? prezbiter od 2010.

Wikipedia contributors, "Kazimierz Nycz," Wikipedia, The Free Encyclopedia,

ABOUT THE POLISH LANGUAGE