Right Pronunciation of importanti names

Jerzy Buzek

Category
POLITICS

Language
POLISH

Jerzy Karol Buzek – polski polityk i in?ynier, profesor nauk technicznych. W latach 1997–2001 pose? na Sejm III kadencji oraz prezes Rady Ministrów, w latach 1998–2001 przewodnicz?cy Komitetu Integracji Europejskiej, od 2004 pose? do Parlamentu Europejskiego VI, VII, VIII i IX kadencji, w latach 2009–2012 jego przewodnicz?cy. Kawaler Orderu Or?a Bia?ego.

Wikipedia contributors, "Jerzy Buzek," Wikipedia, The Free Encyclopedia,

ABOUT THE POLISH LANGUAGE