Right Pronunciation of importanti names

Gdynia

Category
GEOGRAPHY - PLACES

Language
POLISH

Gdynia , jest zatem jednym z miast centralnych aglomeracji Trójmiasta. Wed?ug stanu na 31 grudnia 2019 Gdynia liczy?a 246 348 mieszka?ców i zajmuje 135,14 km². Jest najwi?kszym polskim miastem nieb?d?cym miastem wojewódzkim.

Wikipedia contributors, "Gdynia," Wikipedia, The Free Encyclopedia,

ABOUT THE POLISH LANGUAGE