Right Pronunciation of importanti names

Gazeta Wyborcza

Category
VARIOUS

Language
POLISH

Gazeta Wyborcza ? og?lnopolski dziennik opiniotw?rczy spo?eczno-polityczny o profilu centro-liberalnym, wydawany od 1989 w Warszawie przez sp??k? Agora; redaktorem naczelnym dziennika od pocz?tku jego istnienia jest Adam Michnik.

Wikipedia contributors, "Gazeta Wyborcza," Wikipedia, The Free Encyclopedia,

ABOUT THE POLISH LANGUAGE