Right Pronunciation of importanti names

Edward Gierek

Category
POLITICS

Language
POLISH

Edward Gierek , w latach 1971–1981 cz?onek prezydium Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedno?ci Narodu. Budowniczy Polski Ludowej.

Wikipedia contributors, "Edward Gierek," Wikipedia, The Free Encyclopedia,

ABOUT THE POLISH LANGUAGE