Right Pronunciation of importanti names

Barszcz czerwony

Category
FOOD

Language
POLISH

Barszcz – zupa popularna w krajach Europy Centralnej i Wschodniej. Ogólnie barszczem nazywa si? kwa?n? zup?, a jej podstaw? mo?e by? zakwas ?ytni, kapusta kiszona, buraki ?wik?owe albo szczaw. W du?ej cz??ci krajów jej podstawowym sk?adnikiem jest jednak burak ?wik?owy. Dawniej wykorzystywano kiszon? ro?lin? barszcz zwyczajny, pó?niej barszcz robiono na zakwasie buraczanym. W Polsce jest podawany na pocz?tku wieczerzy wigilijnej 24 grudnia.

Wikipedia contributors, "Barszcz czerwony," Wikipedia, The Free Encyclopedia,

ABOUT THE POLISH LANGUAGE