Right Pronunciation of importanti names

Kjell Aukrust

Category
LITERATURE - AUTHORS

Language
NORWEGIAN

Kjell Aukrust var ein norsk teiknar og forfattar frå Alvdal i Hedmark. Han var utdanna frå Kunst- og handtverksskulen. Etter krigen arbeidde han i ei tid som avisteiknar i Vårt Land, og vart snart etablert som ein særprega yrkesteiknar. Kjell Aukrust er mellom anna representert i Nasjonalgalleriet og Museet for Samtidskunst. Aukrust-Senteret i Alvdal er i sin heilskap via kunstnaren sitt livsverk. Ei ny Aukrust-utstilling opna 1. oktober 2001 i Skimuseet i Holmenkollen. Utstillinga viser Kjell Aukrust, både som teikna, forfattar og målar.

Wikipedia contributors, "Kjell Aukrust," Wikipedia, The Free Encyclopedia,

ABOUT THE NORWEGIAN LANGUAGE