Right Pronunciation of importanti names

Henrik Ibsen

Category
LITERATURE - AUTHORS

Language
NORWEGIAN

Henrik Johan Ibsen var ein norsk dramatikar, ein av «dei fire store» i norsk litteraturhistorie og kjend for diktinga si over heile verda. Ibsen er rekna som far åt det moderne dramaet og har påverka ei rad kunstnarar frå George Bernard Shaw og Oscar Wilde til James Joyce.

Wikipedia contributors, "Henrik Ibsen," Wikipedia, The Free Encyclopedia,

ABOUT THE NORWEGIAN LANGUAGE