Right Pronunciation of importanti names

Akkorokamui

Category
MYTHOLOGY

Language
JAPANESE

The Akkorokamui in length.[2]

Wikipedia contributors, "Akkorokamui," Wikipedia, The Free Encyclopedia,

ABOUT THE JAPANESE LANGUAGE