Right Pronunciation of importanti names

Zahava Gal-On

Category
POLITICS

Language
HEBREW

????????? ???? ?? "Zahava Gal-On" ??????? ????? ?? ??? ????????:
????? "Zahava Gal-On" ??????????? ????????? – ?????? ??????
????? "Zahava Gal-On" ?????????? ???????? – ???? ??????? ??????
????? "Zahava Gal-On" ??????????? ????????? – ???? ???????? ??????
????? "Zahava Gal-On" ??????????? ????????? – ???? ??????? ?????? ??????
????? "Zahava Gal-On" ????????? ??????? – ???? ?????? ????????? ??????
????? "Zahava Gal-On" ??????????? ????????? – ???? ?????? ??????
????? "Zahava Gal-On" ????????? ??????? – ????? ??????? ??????

Wikipedia contributors, "Zahava Gal-On," Wikipedia, The Free Encyclopedia,

ABOUT THE HEBREW LANGUAGE