Right Pronunciation of importanti names

Nava Arad

Category
POLITICS

Language
HEBREW

????????? ???? ?? "Nava Arad" ??????? ????? ?? ??? ????????:
????? "Nava Arad" ??????????? ????????? – ?????? ??????
????? "Nava Arad" ?????????? ???????? – ???? ??????? ??????
????? "Nava Arad" ??????????? ????????? – ???? ???????? ??????
????? "Nava Arad" ??????????? ????????? – ???? ??????? ?????? ??????
????? "Nava Arad" ????????? ??????? – ???? ?????? ????????? ??????
????? "Nava Arad" ??????????? ????????? – ???? ?????? ??????
????? "Nava Arad" ????????? ??????? – ????? ??????? ??????

Wikipedia contributors, "Nava Arad," Wikipedia, The Free Encyclopedia,

ABOUT THE HEBREW LANGUAGE