Right Pronunciation of importanti names

Leo Baekeland

Category
SCIENCES

Language
FLEMISH

Jenny Nina Rose Baekeland

Wikipedia contributors, "Leo Baekeland," Wikipedia, The Free Encyclopedia,

ABOUT THE FLEMISH LANGUAGE