Right Pronunciation of importanti names

Timo Airaksinen

Category
SCIENCES

Language
FINNISH

Timo Airaksinen [1] on filosofian professori Helsingin yliopiston käytännöllisen filosofian laitoksella. Hänen erityisalojaan ovat etiikka ja yhteiskuntafilosofia.[2]

Wikipedia contributors, "Timo Airaksinen," Wikipedia, The Free Encyclopedia,

ABOUT THE FINNISH LANGUAGE