Right Pronunciation of importanti names

Teun van Dijk

Category
SCIENCES

Language
DUTCH

Teun Adrianus van Dijk .[1][2]

Wikipedia contributors, "Teun van Dijk," Wikipedia, The Free Encyclopedia,

ABOUT THE DUTCH LANGUAGE