Right Pronunciation of importanti names

Dries van Agt

Category
POLITICS

Language
DUTCH

Van Agt is de zoon van Franciscus Antonius Petrus Maria , afkomstig uit Princenhage. Van Agt was de oudste van vijf kinderen en werd naar zijn grootvader van vaderszijde genoemd. Hij is een achterkleinzoon van Godefridus Marcelis Frencken, die meer dan 60 jaar burgemeester van Asten was tussen 1843 en 1904.

Wikipedia contributors, "Dries van Agt," Wikipedia, The Free Encyclopedia,

ABOUT THE DUTCH LANGUAGE