Right Pronunciation of importanti names

Niels Kaj Jerne

Category
SCIENCES

Language
DANISH

Niels Kaj Jerne immunolog. Han blev tildelt Nobelprisen i fysiologi eller medicin i 1984. Begrundelsen lyder: "For teorier omhandlende specificiteten i udviklingen og kontrollen af immunsystemer og opdagelsen af princippet bag monoklonale modstoffer". Han delte prisen med Georges J. F. K?hler og C?sar Milstein.[1]

Wikipedia contributors, "Niels Kaj Jerne," Wikipedia, The Free Encyclopedia,

ABOUT THE DANISH LANGUAGE