Right Pronunciation of importanti names

John Jensen

Category
SPORTS

Language
DANISH

John Jensen kan henvise til flere personer:

Wikipedia contributors, "John Jensen," Wikipedia, The Free Encyclopedia,

ABOUT THE DANISH LANGUAGE