Right Pronunciation of importanti names

Viktor Fischl

Category
LITERATURE - AUTHORS

Language
CZECH and SLOVAK

Viktor Fischl , hebrejským jménem Avigdor Dagan, , byl ?eský, židovský a izraelský básník, prozaik, p?ekladatel a publicista.

Wikipedia contributors, "Viktor Fischl," Wikipedia, The Free Encyclopedia,

ABOUT THE CZECH and SLOVAK LANGUAGE