Right Pronunciation of importanti names

Olomouc

Category
GEOGRAPHY - PLACES

Language
CZECH and SLOVAK

Olomouc je statut√°rn√≠ a univerzitn√≠ m?sto v ?esk√© republice, centrum Olomouck√©ho kraje, metropole Han√© a jedna ze dvou historick√Ĺch metropol√≠ cel√© Moravy. Byla tak√© centrem historick√©ho Olomouck√©ho √ļd?lu. Ve m?st? o rozloze 10 336 ha Ňĺije p?ibliŇĺn? 101 tis√≠c[1] obyvatel, a je tak Ň°est√Ĺm nejlidnat?jŇ°√≠m m?stem ?R a t?et√≠m na Morav?. Na ?ece Morav? je m?stem nejv?tŇ°√≠m. V jej√≠ aglomeraci Ňĺije zhruba 400 tis√≠c obyvatel.[5][6]

Wikipedia contributors, "Olomouc," Wikipedia, The Free Encyclopedia,

ABOUT THE CZECH and SLOVAK LANGUAGE