Right Pronunciation of importanti names

Olomouc

Share |

Category
GEOGRAPHY - PLACES

Language
CZECH and SLOVAK

Olomouc je statutární a univerzitní m?sto v ?eské republice, centrum Olomouckého kraje, metropole Hané a historická metropole celé Moravy. Ve m?st? o rozloze 10 336 ha žije p?ibližn? 101 tisíc[1] obyvatel, a je tak šestým nejlidnat?jším m?stem ?R. V její širší aglomeraci žije zhruba 450 tisíc obyvatel.[4]

Wikipedia contributors, "Olomouc," Wikipedia, The Free Encyclopedia,

ABOUT THE CZECH and SLOVAK LANGUAGE


Sign up to our newsletter and receive new name pronunciations!