Right Pronunciation of importanti names
Sign up to our newsletter and receive new name pronunciations!

Milan Kundera

Share |

Category
LITERATURE - AUTHORS

Language
CZECH and SLOVAK

Milan Kundera [1] je francouzský spisovatel českého původu,[2] který od roku 1975 žije ve Francii.[3] Své texty psal nejdříve česky, nyní francouzsky. V roce 1979 byl zbaven československého státního občanství a jeho dílo bylo v Československu až do sametové revoluce zakázáno.[3] Je autorem básní, dramat, prózy a esejí a je také překladatel. Jeho texty patří mezi nejčastěji překládaná česká díla na světě. Po špatných zkušenostech s neautorizovanými překlady[4] svá díla k překladům do češtiny nesvěřuje.

Wikipedia contributors, "Milan Kundera," Wikipedia, The Free Encyclopedia,

ABOUT THE CZECH and SLOVAK LANGUAGE