Right Pronunciation of importanti names

Julius Pokorny

Category
SCIENCES

Language
CZECH and SLOVAK

Julius Pokorny byl německý jazykovědec, zaměřující se na keltské jazyky.[1] Ve svém oboru byl předním evropským odborníkem.[2] Byl německým nacionalistou a propagátorem irských nacionalistických snah.[3] Jeho stěžejním dílem je Indogermánský etymologický slovník.[4]

Wikipedia contributors, "Julius Pokorny," Wikipedia, The Free Encyclopedia,

ABOUT THE CZECH and SLOVAK LANGUAGE