Right Pronunciation of importanti names

Jaroslav Seifert

Category
LITERATURE - AUTHORS

Language
CZECH and SLOVAK

Jaroslav Seifert , kterou získal za „poezii, která svěží smyslovostí a mimořádnou vynalézavostí podává osvobozující obraz lidské nezdolnosti a mnohotvárnosti“.[2][3] Navzdory komplikovaným vztahům s komunistickou mocí obdržel titul národního umělce. Patřil k prvním signatářům Charty 77.

Wikipedia contributors, "Jaroslav Seifert," Wikipedia, The Free Encyclopedia,

ABOUT THE CZECH and SLOVAK LANGUAGE