Right Pronunciation of importanti names
Sign up to our newsletter and receive new name pronunciations!

Jaroslav Brožek

Share |

Category
ARTS - PHOTOGRAPHY - ARCHITECTURE

Language
CZECH and SLOVAK

Jaroslav Brožek je významný český teoretik v oboru barev, výtvarný pedagog, metodik a malíř. Vydal řadu významných publikací pojednávajících o barvě a jejích účincích na lidské vnímání, spolu s dalšími autory připravil učebnice výtvarné výchovy pro základní školy, působil jako zpočátku středoškolský, později vysokoškolský učitel, zabýval se malířskou tvorbou.

Wikipedia contributors, "Jaroslav Brožek," Wikipedia, The Free Encyclopedia,

ABOUT THE CZECH and SLOVAK LANGUAGE