Right Pronunciation of importanti names

Jakub Arbes

Category
LITERATURE - AUTHORS

Language
CZECH and SLOVAK

Jakub Arbes [2] byl ?eský spisovatel a noviná?. Sympatizoval s májovci, avÅ¡ak ne?adil se mezi n?, nebo? tvo?il za jiných okolností než oni.

Wikipedia contributors, "Jakub Arbes," Wikipedia, The Free Encyclopedia,

ABOUT THE CZECH and SLOVAK LANGUAGE