Right Pronunciation of importanti names

Jakub Arbes

Category
LITERATURE - AUTHORS

Language
CZECH and SLOVAK

Jakub Arbes byl český spisovatel a novinář. Sympatizoval s májovci, avšak neřadil se mezi ně, neboť tvořil za jiných okolností než oni.

Wikipedia contributors, "Jakub Arbes," Wikipedia, The Free Encyclopedia,

ABOUT THE CZECH and SLOVAK LANGUAGE