Right Pronunciation of importanti names

Edvard Beneš

Category
POLITICS

Language
CZECH and SLOVAK

Edvard Beneš uznaným vrcholným p?edstavitelem ?eskoslovenského odboje, a posléze i exilovým prezidentem republiky. Ú?adujícím ?eskoslovenským prezidentem byl op?t v letech 1945–1948.

Wikipedia contributors, "Edvard Beneš," Wikipedia, The Free Encyclopedia,

ABOUT THE CZECH and SLOVAK LANGUAGE