Right Pronunciation of importanti names

Daniel Micka

Category
LITERATURE - AUTHORS

Language
CZECH and SLOVAK

Daniel Micka je ?eský spisovatel a p?ekladatel z angli?tiny a francouzštiny.

Wikipedia contributors, "Daniel Micka," Wikipedia, The Free Encyclopedia,

ABOUT THE CZECH and SLOVAK LANGUAGE