Right Pronunciation of importanti names

Eralda Hitaj

Category
FASHION

Language
ALBANIAN

Eralda Hitaj në vitin 2006 zgjidhet për të përfaqësuar Shqipërinë në “Miss Universe”.

Wikipedia contributors, "Eralda Hitaj," Wikipedia, The Free Encyclopedia,

ABOUT THE ALBANIAN LANGUAGE