Right Pronunciation of importanti names

Koos de la Rey

Category
HISTORY

Language
AFRIKAANS

Generaal Koos de la Rey was 'n Boeregeneraal gedurende die Tweede Vryheidsoorlog en word geag as een van die grootste militêre leiers tydens daardie konflik. De la Rey was 'n diep gelowige mens en 'n sakbybel was selde nie in sy hande nie. Hy het 'n formidabele voorkoms gehad - 'n lang, netjies gesnyde bruin baard met 'n hoë voorhoof met gesonke oë wat hom 'n patriargale voorkoms gegee het.

Wikipedia contributors, "Koos de la Rey," Wikipedia, The Free Encyclopedia,

ABOUT THE AFRIKAANS LANGUAGE