Right Pronunciation of importanti names

Hennie Aucamp

Category
LITERATURE - AUTHORS

Language
AFRIKAANS

Hennie Aucamp was 'n bekroonde Afrikaanse skrywer en digter en skrywer van hoofsaaklik kortverhale.[1] Daar is ook al na hom verwys as "die vader van die Suid-Afrikaanse letterkundige kabaret"[2] en hy het 'n belangrike plek onder die beoefenaars van die Afrikaanse kontreikuns beklee.[3]

Wikipedia contributors, "Hennie Aucamp," Wikipedia, The Free Encyclopedia,

ABOUT THE AFRIKAANS LANGUAGE