Right Pronunciation of importanti names

Afrikaner Broederbond

Category
HISTORY

Language
AFRIKAANS

Die Afrikaner-Broederbond was tussen 1918[1] en 1994 ’n geheime, eksklusief wit en manlike Protestantse kultuurorganisasie in Suid-Afrika. Die oogmerke was om vooruitstrewende eensgesindheid onder Afrikaners te skep en Afrikanertradisies en die Afrikanerkultuur op alle lewensterreine te bevorder. Die organisasie is in 1918 deur H.J. Klopper, H.W. van der Merwe, D.H.C. du Plessis en ds. J.F. Naudé, vader van ds. Beyers Naudé.[2] gestig. Die organisasie het tot 1920 as Jong Zuid Afrika bekend gestaan, waarna dit amptelik na die Afrikaner Broederbond hernoem is.[3]

Wikipedia contributors, "Afrikaner Broederbond," Wikipedia, The Free Encyclopedia,

ABOUT THE AFRIKAANS LANGUAGE